3 Nisan 2015 Cuma

Logo Tasarımı ve Önemi Kurumsal Kimlik Oluşturma,Logo Tasarım Firması

Kurumsal Kimlik Tasarımında Logonun Önemi

Kurumsal kimlik tasarımında Logo tasarımı  son derece önemli bir yere sahiptir.  Logo tasarımı  , kurumların tanıtımında resim ve sembollerin kullanıldığı, firmaların diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan sembollerin genel adıdır.
Logo ve Kurumsal Kimlik
İyi bir logonun özellikleri:
 • Sade, anlaşılır ve hatırlanabilir olmalıdır.
 • Ayrıntıları kaybolmamalıdır.
 • Özgün olmalı ve başka kurumları çağrıştırmamalıdır.
 • Firmanın bütün özelliklerini yansıtmalıdır.
 • Akılda kalıcı olmalıdır.
 • Kültürel özellikleri yansıtacak renkler ve anlamlar kullanılmalıdır.
 • Markanın özellikleri göz önünde olmalıdır.
Çeşitleri:
 • San Serif Stili Logolar: Derli toplu, keskin hatlı olan bu tarzda amaç güçlü bir ifade yakalamaktır.
 • Tek Karakterden Oluşanlar: Modern fikir ve işaretlerin olduğu logolar.
 • Çok Karakterden Oluşanlar: Birden fazla tipografik karakterden oluşur.
 • Kombinasyon Tipi: Harflerin gölgeler ve deforme edilmiş karakterler, el çizimlerinin bilgisayarda bir araya getirilip manipüle edilmesi ile yapılır.
 • Geleneksel Olmayan: Eski tarz ve yeni tarzın bütünü olanlar.
 • Yeni Tipografik Formlar: Mevcut fontların üstünde sınırsız oynama imkanı sağlayan sistem.
 • Kaligrafik : Süslü çizgiler, el yazımları ve çizimleri ile oluşturulanlar.
 • Karmaşık Formdakiler: Kelime, obje ve sembollerin bir arada olduğu logolar.
 • Numaralardan Oluşanlar: Sadece rakamlar kullanılarak yapılanlar.
Kurumsal Kimlik Nedir?
Bir firmanın temsil edilme biçimlerinin tümüne kurumsal kimlik denir. Firmanın sektörel varlığını oluşturmak, güçlendirmek ve rakiplerinden ayrılmasını sağlamak için en önemli unsur ve tanıtım aracıdır. Ayrıca pazarlamada kurumun görünen yüzünü oluşturur.
Kurumsal kimlik kurum içi ve dışı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Kurum içi;
 • Amblem / Logotayp kullanım standartları
 • Antetli kağıt,
 • Devam kağıdı,
 • Zarf,
 • Kartvizit,
 • Dosya,
 • Bloknot tasarımı
 • Haberleşme formları
 • Kurum içi yönlendirmeleri
 • Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı
 • Şirket giyim ve davranış kuralları
 • Dijital materyallerin tasarımı
 • Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzu 

Kurum dışı;
 • Araç / filo tasarımları
 • Bina cephesi ve iç tasarımı
 • Tanıtım materyalleri
 • Gazete, dergi ve diğer tanıtım materyalleri
 • Kurumsal web projesi 
Kurumsal kimlik oluşturma süreci 5’e ayrılır:
 • Planlama
 • Zamanlama
 • Sunum
 • Düzeltmeler
 • Baskı ve uygulama süreci
İyi hazırlanmış kurumsal bir kimliğin firmaya katkıları:
 • Kurumun markalaşmasını ve popülerleşmesini sağlar.
 • Rakiplerden önde olma imkanı verir.
 • Firma içeriğinin görsel aktarımını sağlar.
 • Ürün ve hizmetler hakkında bilgi aktarma imkânı verir.
Logo ve Kurumsal Kimlik Arasındaki İlişki
Kurumsal kimliğin en önemli aşaması logo tasarımlarıdır. Oluşturulurken tutarlı, şirketin özelliklerini yansıtacak ve iyi düşünülerek hazırlanmış yapıda olmalıdır.
Kendi içinde bütünlük sağlayan ve görsel öğeleri sabit  Logo tasarımı  kurumsal kimliği oluşturur.
Tasarım yapılmadan baskıya alınmaya çalışılan ürünlerde her matbaanın farklı renklerle iş yaptığını ve firmanızı temsil etmediğini göreceksiniz. Bu sebeple öncelikle kurumsal bir  Logo tasarımı   çalışması yaptırmalı ve marka, firma ya da isminizin istediğiniz gibi temsil edilmesini sağlamalısınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder